B. Daerah
B. Daerah, 23.11.2022 02:30, summmmmii

24. Kanggo nyukupi kabutuhane uripe kulawargane, Pak Darmo olehe nyambut gawe nganti ora ngerti awan lan bengi. Yo ora maido pancen Pak Darmo putrane 6 isih
padha butuh ragad kabeh.
Saka paragrap ing ndhuwur Pak Darmo diparibasakake.

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 19:50, nabilmarzuq1467
Bahasa krama simbah lagi ngombe jamu ing ngarep omah
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 15.12.2014 08:51, anisaulmawaddah
Sebutkan contoh keyasan personivikasi
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 20.02.2019 02:40, kafiadriansyah
Gawea ukara nganggo tembung entar iki : 1. cupet atine 2. empuk rembuge 3. meres pikir 4. ulat peteng 5. kembang lambe 6. ala tembunge 7. landhep dhengkul 8. wedi getih 9. panas atine 10. nyolok moto
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 26.08.2014 16:27, ocenglee12
Salinana nganggo basa kramaaku uga duwe pengalaman kang nyenengake
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
24. Kanggo nyukupi kabutuhane uripe kulawargane, Pak Darmo olehe nyambut gawe nganti ora ngerti awa...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 30414429