B. Daerah
B. Daerah, 23.11.2022 02:30, cutzahwada1731

1. Adate wacan narasi kayata. 2. Narasi sugestip tuladhane kayata.

3. Gatekna tembang ing ngisor iki kanthi premati
marma den taberi kulup
angulah lantiping ati
Rina wengi den anedya
pandak panduking pambudi
bengkas kahardaning driya supadya paugeran tembang ing dhuhur!
4. Tembang macapat iku kelebu jenis tembang apa?
5. Jlentrehna paugeran tembang asmaradana!.

answer
Jawaban: 2

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 18:40, AbimFahrezha125
Buin petang dine, alit alit kelas pate jagi nglaksanayang gotong royong ring wewidangan .alit alite mangda makta alat alat kebersihan. sane istri makta sampat, ember, wiadin serok, sane lanang makta arit, srampang wiadin tambah! tegarang selehin kruna lingga ring pengumuman puniki
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 22.08.2019 01:50, adliahshabrina
Watak opo wae kang kudu diduweni karo penari supoyo biso dadi penari kang unggul
Jawaban: 2
image
B. Daerah, 30.11.2016 05:16, adi6044
Jelaskan pengertian lagu daerah dan lagu wajib
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 18:50, kristie23
Buatlah kalimat dengan bahasa nyerop,2 nyoto,3 ngahormat,4 pabeulit,5 nyambel,6 pagalo, 7 panganjul, 8 ngedul,9 pamingpin
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
1. Adate wacan narasi kayata. 2. Narasi sugestip tuladhane kayata.

3. Gatekna tembang i...

Pertanyaan:

Konu
Sejarah, 01.02.2021 05:30
Konu
Matematika, 01.02.2021 05:30
Total masalah yang diselesaikan di situs: 30414429