B. Daerah
B. Daerah, 23.11.2022 02:30, najwasarah3117

Dihandap ieu anu teu kaasup Kana teknik biantara nyaeta A. Impromtu
B. Naskah
C. Ekpositori
D. Ekstemporan.

answer
Jawaban: 1

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 22:20, rifky20020225
Apa sing nyebakake anane pra hara mau
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 18.02.2016 08:44, awanalvaawan5383
Langkah langkah penyusunan sinopsis menggunakan bahasa jawa
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 07.10.2018 15:43, keisya3797
Ukara ing ngisor iki sing paling trep manut aturan unggah-unggahe yaiku a. kula sampun nyuwun arta, nanging dereng dipunparingi kalih ibub. kula empun nedha arta, nanging dereng disukani kalih ibuc. kula sampun nedhi yatra, ning dereng disukani kalih ibud. kula empun nedhi yatra nanging dereng diparingi ibu
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 09.02.2017 16:49, adityakartolo8810
Kitu deui ngeunaan kaberesihan jeung kesehatanana kudu bener bener diperhatikeun artinya
Jawaban: 1
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Dihandap ieu anu teu kaasup Kana teknik biantara nyaeta A. Impromtu
B. Naskah
C. Ekposito...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 30414429