B. Daerah
B. Daerah, 23.11.2022 02:30, AdelliaP6354

Ijazah (dening : Djajus Pete) Ijazah telung lembar ing gegeman dakrebut meres pikiran lan tenaga ngoreti bandha dakumpamake gegeman ora tedhas kanggo mbukak panguripan ah,. Saka geguritan ing dhuwur tentokna temane lan gawea gancaran (parafrasene)!.

answer
Jawaban: 3

Pertanyaan Lain: B. Daerah

image
B. Daerah, 21.08.2019 20:40, rajafadhlurrohman
Samemeh nulis naskah biantara, urang kudu nyaho saha bae anu baris ngahadiranana. nurutkeun hidep, naon sababna
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 05.09.2016 14:50, SaskyImelda
Bahasa daerah makassarnya hijau tosca
Jawaban: 1
image
B. Daerah, 22.08.2019 09:32, bangtaaannn
Blabar manut keterangan camat banjar kabupaten buleleng wenten desa sane keni blabar ageng. makatah tanahe embid tur longsor, pamekasring kecamatan banjar. wewidangan sane pinih banget keni bencana punika : desa sidatapa, miwah tembuku. benacana punika ngawinang wangunan –wangunan umah, pamrajan, pura lan . wangunan punika patut gelis kabecikin, santukan maderbe paiketan sane mabuat ring kauripan manusane. yening wilangin antuk jinah karugian sane kawetuang kirang langkung duang milyar ttigang atus yuta rupiah. ritepengan puniki bapak bupati buleleng sampun ngwehin wantuan marupa bahan wangunan. asapunika taler wantuan saking lsm marupa jinah lan pangan, makadi : beras, gula, mie sane tiosan. kesimpulan berita diatas? ?
Jawaban: 3
image
B. Daerah, 22.08.2019 18:30, megaarifin3677
Nyo sai utamo di cawoken dilem ulun nyusun pepaccur
Jawaban: 2
Apakah Anda tahu jawaban yang benar?
Ijazah (dening : Djajus Pete) Ijazah telung lembar ing gegeman dakrebut meres pikiran lan tenaga ngo...

Pertanyaan:

Total masalah yang diselesaikan di situs: 30414429